Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter 2022

Pimpeltävling
Traditionell pimpeltävling går av stapeln lördagen den 19 mars kl 11.00.
Möt upp och blöt en krok på första sammankomsten 2022.

Sjösättning
Gemensam sjösättning prel. söndagen den 15 Maj kl. 10.00. Anmälan på lista i
klubbstugan. Märk upp vagnar och pallmaterial.

Båtens dag
Båtens dag och KBK race planeras lördagen den 4 juni.
OBS Medlemsmöte kl. 10.00. Lunch kl. 12.00. Segling kl. 13:00

Segling/Jolle
Seglingsprogrammet för distriktets tävlingar finns på hemsidan.
KBK seglingen lördag 4/6. Storön Runt 30/7. Åbord Runt lördag den 20/8.
KM seglingarna onsdagar kl. 18:15
Jolleverksamhetens aktiviteter anslås på anslagstavla och hemsida.
Sailarena, information om alla seglingar och anmälan. Öppna ett konto.

Granholmen
Arrangemang och aktiviteter på Granholmen kommer att annonseras på
anslagstavla och hemsida. Möt upp.

Upptagning
Upptagning preliminär lördag den 24 september kl. 9.00. Lista i klubblokalen.

Hamnkommittén Frånö
Första arbetsdagen 3 veckor före sjösättning och den andra arbetsdagen någon
vecka efter upptagningen. Datum och aktiviteter kommer att framgå dels på vår
hemsida och dels på anslagstavlan.

Adress
Kramfors Båtklubb, Björknäsvägen 20, 872 43 Kramfors
Hemsida http://www.kramforsbatklubb.se . Swish nr 1231059880.
Har du ändrat din e-postadress eller telefonnummer meddela klubben.

Nycklar, flaggor, mössor
Behöver du nyckel till klubbstugan kontaktar du hamnfogden. Vimplar 100:-,
Mössor 100:-, Nyckel 150 kr.
Avgifter Avgifterna skall vara inbetalda senast 31 mars 2022..
OBS! Avgifter enligt bifogad avgiftslista som du summerar själv.
Om Du inte har betalt står båtplatsen till förfogande för andra och måste vi sända
en betalningspåminnelse tillkommer 50 :-.

Bevakning
Alla med båt, båthus och uppläggningsplats måste anteckna sig för jourtid, gäller
de som bor i närområdet., mail larmkamera.hamn@gmail.com telnr.0728387684.
Lista i Klubbstugan.

Sonjastiftelsen
Glöm inte förslag till ”Årets Sonja”, som läggs i lådan i klubbstugan.
Övrigt På vår hemsida, under styrdokument, finns senaste årsmötesprotokoll samt
stadgar

Sociala medier