Avgifter

2022-11-01 tom 2023-10-31

Medlemsavgift: 350 kr

Medlem som tecknad avtal:
Inträdesavgift i klubben: 1000 kr (återbetalas ej)
Båtplatsavgift Frånö: 2300 kr
Enbart uppläggningsavgift 1400 kr

Ej deltagit i arbetsdag: 500 kr

Exempel:

Enbart medlem: 350 kr
Båtplats Frånö: 350 + 2300 = 2650 kr
Enbart uppläggning: 350 + 1400 = 1750 kr

Har du ej deltagit i arbetsdag förra året tillkommer 500 kr

Sociala medier