Båtplatsavtalstillägg

Tillägg till Ert avtal om förtöjningsplats/uppläggningsplats med Kramfors Båtklubb.

  • Rätten till hyrd båtplats är inte knuten till speciell båtplats utan
    KrBK äger i förekommande fall föreslå annan båtplats.

 
Det vill säga om medlemmen säljer sin båt eller har den uppställd,

har man alltid rätt till båtplats vid sjösättning, KrBK tilldelar ny plats.

Stadgarna våra säger: Rätt till hamn eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning.

Kramfors Båtklubb

2013-01-09

Ordförande  

Per Thim

Sociala medier