Aktiviteter

Program 2023

Pimpeltävling
Traditionell pimpeltävling går av stapeln lördagen den 18 mars kl. 11.00.
Möt upp och blöt en krok på första sammankomsten 2023.

Sjösättning
Gemensam sjösättning prel. söndagen den 14 maj kl. 10.00. Anmälan på lista i klubbstugan. Märk upp vagnar och pallmaterial.

Båtens dag
Båtens dag och KrBK race planeras lördagen den 3 juni.
Medlemsmöte kl. 10.00, Lunch kl. 12.00, Segling kl. 13.00, Kvällsfest kl. 19.00 OBS! Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig till festen!

Segling/Jolle
Se aktuellt seglingsprogram för klubben hos Sailarena här.
KrBK seglingen lördag 3 juni, Storön Runt 29 juli, Åbord Runt lördag den 26 augusti.
KM seglingarna onsdagar kl. 18:15, 31 maj – 23 augusti.
Jolleverksamhetens aktiviteter anslås på anslagstavla och hemsida.
Sailarena, information om alla seglingar och anmälan. Öppna ett konto.

Granholmen
Arrangemang och aktiviteter på Granholmen kommer att annonseras på anslagstavla och hemsida. Möt upp.

Upptagning
Upptagning preliminär lördag den 7 oktober kl. 9.00. Lista i klubblokalen.

Hamnkommittén
Första arbetsdagen 2 veckor före sjösättning prel. 29-30 april och den andra arbetsdagen någon vecka efter upptagningen. Datum och aktiviteter kommer att framgå dels på vår hemsida och dels på anslagstavlan.

Adress
Kramfors Båtklubb, Björknäsvägen 20, 872 43 Kramfors
Hemsida https://kramforsbatklubb.se . Swish nr 1231059880.
Har du ändrat din e-postadress eller telefonnummer meddela klubben.

Nycklar, flaggor, mössor
Behöver du nyckel till klubbstugan kontaktar du hamnfogden. Vimplar 100:-,
Mössor 100:-, Nyckel 150 kr.

Avgifter
Avgifterna skall vara inbetalda senast 31 mars 2023
OBS! Avgifter läser du mer om här och summerar själv.
Om Du inte har betalt står båtplatsen till förfogande för andra och måste vi sända
en betalningspåminnelse tillkommer 50 :-.

Bevakning
Alla med båt, båthus och uppläggningsplats måste anteckna sig för jourtid, gäller
de som bor i närområdet. Mail: larmkamera.hamn@gmail.com telefon: 076-776 01 09.
Lista i Klubbstugan.

Sonjastiftelsen
Glöm inte förslag till ”Årets Sonja”, som läggs i lådan i klubbstugan.

Övrigt
Här på hemsidan, under styrdokument, finns senaste årsmötesprotokoll samt
stadgar.

Sociala medier