Om klubben

Kramfors Båtklubb

Kramfors båtklubb i Frånö är en av äldsta båtklubb vid Ångermanälven. Den bildades 1948 och drivs som ideell förening. Klubben anordnar såväl segeltävlingar som fisketävlingar samt driver en ungdomsverksamhet med jollesegling för barn. I hamnen finns ca 100 båtplatser fördelat på 4 bryggor, en femte båtbrygga är under uppbyggnad. Klubben har ca 150 medlemmar idag.

Vilka aktiviteter som är på gång kan du hitta här.

Läs mer om vilka medlemmar som utgör styrelsen och de olika kommittéerna här.

Mer om klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och andra styrdokument hittar du här.

Sociala medier