Sonjastiftelsen

Kramfors Båtklubbs Sonjastiftelse

Sonjastiftelsen förvaltar KrBK:s konstsamling, som idag uppgår till 31 (trettioen) verk av målaren Daniel Ingvar, alla med motivet” Sonja af Wisvall. Stiftelsen, som tillkom år 1989 på initiativ av KBK:s medlem Anders Eriksson och har under åren fram till 2008 utdelat 20 (tjugo) tavlor.

Mottagaren har varit medlem, som under året gjort något harmlöst misstag som kommit att roa klubbens medlemmar. Medlemmar rapporeterar om harmlösa/lustiga händelser under året. Förslagslåda finns i klubblokalen.

Stiftelsens jury; Inga-Lill Sondell, Naime Welin och Erik Viklund gör urvalet och lämnar motivering till beslutet.

Utdelningen av årets tavla sker vanligtsvis i samband segeltävlingen “Åbord Runt”. Ceremonin inleds alltid med musiken till” Tavlor på en utställning” av Modest Mussorgskij.

Pristagare

2022 – ingen utdelning

2021 års vinnare

2020 års vinnare

2019 års vinnare

2018 – ingen utdelning

2017 års vinnare

Sociala medier