Sonjatavlan 2012

Sonja priset till Torbjörn.

Torbjörn Höglund invigde vattenrutchbanan på Ulvön.

Sociala medier