Sonjatavlan 2015

Göran Scherman, tidsoptemisten, jävulsseglet blev vindflöjel.

Sociala medier